ΑΡΘΡΑ ΦΙΛΩΝ

Πρώτοι κάτοικοι και ανάπτυξη πλυθησμού στην Παλλήνη (Χαρβάτι)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ Ορσαλία Κ. Τριανταφύλλου – Φιλόλογος Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφύλλου – Δημοσιογράφος Αξιόλογα στοιχεία για τα επίθετα των πρώτων αρρένων κατοίκων του Χαρβατίου, αλλά και για την πληθυσμιακή εξέλιξή του, καθώς και εκείνης της Κάντζας, που από κοινού συγκροτούσαν την πρώην Κοινότητα και τώρα το Δήμο Παλλήνης, προέκυψαν από έρευνα στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Κρωπίας, στον οποίο υπαγόταν το Χαρβάτι. Από τα στοιχεία αυτά πληροφορούμεθα ότι πρώτος καταγεγραμμένος